สมัครงานกับเรา

1. เจ้าหน้าที่การบัญชี (สาขาลำลูกกา คลอง 4)

ทำงานด้านบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิงอายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนสูง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ
สมัครงาน

2. บัญชีสต็อก (สาขาลำลูกกา คลอง 4)

- ตรวจสอบและบันทึกสต็อกสินค้าเข้า-ออก
- มีประสบการณ์ทำบัญชีสต๊อก 0-1 ปีขึ้นไป
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีด้านสต๊อกสินค้า
- ประสานงานกับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบงานจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ชวส.ขึ้นไป(สาขาการบัญชี)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน รักการเรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ
สมัครงาน

3. หัวหน้าควบคุมเตา (ประจำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

- ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ป.โท
 • ป.ตรี ประสบการณ์ 4 ปี
 • ปวส. ประสบการณ์ 7 ปี
 • (วุฒิการศึกษาเซรามิค ไม่จำกัดประสบการณ์)
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ
หมายเหตุ
รายได้ 12,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
สมัครงาน

4. วิศวกรโรงงาน (ประจำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

วางแผน วิเคราะห์ ควบคุมกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงาน และควบคุมกระบวนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ
สมัครงาน

5. พนักงานขาย (ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล สาย 3)

- ดูแลฐานลูกค้าเดิม
- เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • อายุ ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • จบวุฒิ ปวช.(หรือเทียบเท่า) - ปริญญาตรี
 • มีใจรักการขาย และมีทักษะการสื่อสารที่ดี,มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สาขา การตลาด ,เซรามิก หรือทุกสาขา
 • มีรถยนต์และใบอนุญาติขับขี่ส่วนบุคคล
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเสนอขายสินค้า
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (ออกต่างจังหวัด)
 • คอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย)
 • อยู่นอกพื้นที่พิจารณาค่าที่พัก (ฝ่ายขาย)
 • ค่าเสื่อมสภาพรถ (ฝ่ายขาย)
 • ฯลฯ
สมัครงาน

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล สาย 3)

- จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือประสานงานขาย
 • มีทักษะในการจัดทำและวิเคราะห์รายงานและนำเสนอรายงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ในระดับดี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
สมัครงาน

7. ช่างกล ช่างเทคนิค

- ดูแลซ่อมแก้ไขเครื่องจักรกลโรงงาน
- ตรวจสอบระบบเครื่องจักรและแก้ไขข้อขัดข้องให้พร้อมใช้งาน
- รวบรวมข้อมูลปัญาหาของเครื่องและรายงานผู้บังคับบัญชา
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช,ปวส
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สาขา ช่างไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ
สมัครงาน

8. พนักงานฝ่ายผลิต

- ผลิตชิ้นงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ขยัน อดทน
 • จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ
สมัครงาน

9. Sales Engineer (ประจำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

- วางแผนการขายสินค้า
- ตั้งเป้าและทำการขายตามเป้า
- จัดทำข้อมูลลูกค้าและรายงานการขาย
- ติดตามและประเมินผลการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล/ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจิตอาสาในการบริการลูกค้า
 • มีคุณธรรมในการดำเนินงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (ออกต่างจังหวัด)
 • คอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย)
 • อยู่นอกพื้นที่พิจารณาค่าที่พัก (ฝ่ายขาย)
 • ค่าเสื่อมสภาพรถ (ฝ่ายขาย)
 • ฯลฯ
สมัครงาน

10. ควบคุมคุณภาพ (ประจำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

- สุ่มตรวจชิ้นงาน
- ทำรายงานการตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ
สมัครงาน

สมัครงาน

กรอกรายละเอียดของคุณ เราจะติดต่อกลับไป