หินเจียรอุตสาหกรรม

หินเจียรอุตสาหกรรม

หินเจียร SL.Carborundum หินเจียรสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ งานเจียรลักษณะต่างในสำหรับงานอุตสาหกรรม งานช่าง งานก่อสร้าง แม่พิมพ์ งานตกแต่ง เป็นต้น ได้รับมาตรฐานรับรอง ISO 9001:2015 และผลิตตามกระบวนการมาตรฐานสากล

หินเจียรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
- หินเจียรผิวของงานที่เป็นทรงกระบอก (Cylindrical Grinding)
- หินเจียรที่ใช้กับเครื่องเจียรทรงกระบอกแบบไร้ศูนย์ (Centerless Grinding)
- หินเจียรรูใน (Internal Grinding)
- หินเจียรราบ (Surface Grinding)

นอกจากนี้ยังมีหินเจียรประเภทอื่น ๆ อีกมาก ที่ออกแบบสำหรับงานเฉพาะ อย่างเช่น Roll Grinding, Camshaft Grinding, Crankshaft Gringing, Honing Stone และอื่นๆ
หินลับมีดตราห้าเสือ

หินลับมีด

หินลับมีดตราห้าเสือ หินสำหรับลับคมมีดครัว มีดหั่นเนื้อ มีดหั่นผัก มีดญี่ปุ่น มีดทำซูชิ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเกษตร เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องการความคม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน บริษัทฯ เราเป็นบริษัทที่หินลับมีดตราห้าเสือ ซึ่งมีราคาถูกกว่า

หินลับมีดตราห้าเสือ โดยทั่วไปแบ่งจำแนก เป็น 4 รุ่น คือ
- กล่องสีแดง (A) เหมาะสำหรับสร้างรูปทรงหรือสร้างองศาของของมีด
- กล่องสีฟ้าทอง (C/A) เหมาะสำหรับมีดทั่วไป ที่ต้องการความคมปกติและสร้างองศาของมีด
- กล่องสีฟ้าขาว (C/A) เหมาะสำหรับมีดทั่วไปที่ต้องการความคมมากขึ้นจากปกติ
- หินเขียว (GCO) เหมาะสำหรับเฉพาะการแต่งคมใบมีด โดยที่องศาของใบมีดถูกตั้งมาดีแล้ว
หินลับมีดตราห้าเสือ

หินลับมีดกรีดยาง

หินลับมีดกรีดยางตราห้าเสือ หินสำหรับลับคมมีดกรีดยางโดยเฉพาะ มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 6 นิ้ว และขนาด 8 นิ้ว โดยความละเอียดสูงสุดของหินลับมีดกรีดยาง ที่ 1200 กริต

หินลับมีดกรีดยางตราห้าเสือ โดยทั่วไปแบ่งจำแนก เป็น 3 รุ่น คือ
- กล่องสีแดง (A)
- กล่องสีฟ้าทอง (C/A)
- กล่องสีฟ้าขาว (C/A)

Bootstrap v3.2.0 Compatiable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Debitis, nostrum, dolores id quo nam repudiandae ad culpa architecto minima nemo eaque soluta nulla laborum neque provident saepe facilis expedita numquam quas alias in perferendis accusamus ipsam blanditiis sit voluptatem temporibus vero error veritatis repellat eos reiciendis repellendus quam. Officia dicta ipsam nostrum aperiam. Dolor, expedita enim modi nostrum commodi sint architecto aliquam aut mollitia repellendus deserunt quaerat aspernatur aperiam voluptatibus consequatur rerum consequuntur.

Light & Dark Scheme Available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas, temporibus, maxime, laudantium quidem sapiente deserunt error rerum illum explicabo voluptate velit tempora cupiditate reprehenderit consequuntur nemo in et blanditiis soluta tempore perspiciatis at atque excepturi culpa facere sequi impedit cumque illo molestias saepe eveniet ducimus fugiat reiciendis unde. Modi, at laboriosam ex velit commodi officiis! Neque, consequatur, modi, nulla, voluptatem quibusdam incidunt minus dolores repellat nihil consectetur ducimus aliquid. Eaque, tempora voluptatum accusantium expedita obcaecati magnam voluptates consequatur ut harum rem dolor id error. Officia, repudiandae, eos, quibusdam porro eius esse cupiditate non fugit dignissimos delectus et tempora sequi fugiat quo voluptatem temporibus vel obcaecati? Laboriosam, quis obcaecati quas veniam repellendus officiis et quos velit id natus mollitia dacilis ipsum et perspiciatis officia iste cupiditate ducimus nisi consequuntur excepturi dolorum. Sint, architecto, cumque facere officia harum dicta perferendis inventore excepturi sequi explicabo provident omnis dolore quasi fugit molestiae atque id consectetur reprehenderit laborum beatae consequatur similique.